Orde in digitale domein

Cyber security verbetert alleen als we het de aanvallers stap voor stap moeilijker maken. Hoe fantastisch het ook is dat we de afgelopen jaren veel geld hebben geïnvesteerd in cyber security en hoezeer ook nieuwe cyber security-wetgeving uit Europa erg welkom is: we zijn er nog lang niet.

In de volgende fase moet Europa de kosten fors gaan verhogen voor de staten die digitale diefstal en sabotage plegen. Europa moet naam en rugnummer noemen van welke landen opdracht geven om intellectueel eigendom te stelen en digitale systemen te manipuleren. Ook moet de EU gerichte maatregelen tegen ze nemen om te zorgen dat digitale rooftochten niet langer lonen.

Het punt is dat de op internationale regels gebaseerde orde, ook in het digitale domein, blijvend moet worden afgedwongen, en dat gaat niet vanzelf. Technische onderzoekskennis uit publieke en private bronnen, cyberdiplomatie en Europese sanctiemechanismes moeten met elkaar in verband worden gebracht.

Ik wil me daar in het Europees Parlement voor inzetten. Man en paard, naam en rugnummer.