Een stevig China beleid

De tijden zijn snel veranderd nu China zich in snel tempo heeft ontwikkeld van een slapende reus tot een assertieve wereldmacht. Geografie was eeuwenlang een leidende factor in de geopolitiek. Technologie heeft deze positie nu overgenomen, en China zal daarin een hoofdrol spelen. Zoals het er nu naar uitziet, zal China in 2030 de grootste economie zijn, high tech bovendien, en daarmee ook politiek een supermacht zijn. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. China hoeft niet ‘gestopt’ te worden. Het punt van zorg is niet zozeer China’s gewicht, maar China’s gedrag.

Dit   uit   zich   onder   meer   in   ongelijkwaardige markttoegang en dumpingpraktijken, het creëren van schuldoverladen staten, het zaaien   van   verdeeldheid   in   Europa,   agressieve   spionageprogramma’s, militarisering van de Zuid-Chinese Zee, en grote politieke sensitiviteit ten aanzien critici van Chinees beleid. Bovendien ontstaat een enorme machtsconcentratie doordat Chinese bedrijven nauwelijks op afstand van de staat staan,  en  zij  dus  kunnen  gelden  als  verlengstuk  van  de  communistische partij.

China  wordt een  onvermijdelijke  supermacht,  met  grote consequenties   voor   onze   economie,   onze   politiek   onze   veiligheid   en   onze identiteit.  We  kunnen het  ons  als  Westen  niet  permitteren  om  toe  te  kijken:  we  moeten  handelen.

Daarom  wil  de  VVD  een  stevig  China-beleid.  Dit  is  niet  pro-  of  anti-China,   maar   gebaseerd   op   onze   nationale   belangen,   en   op   objectieve uitgangspunten  zoals  reciprociteit  in  de  handelsrelatie.  Voor  een  effectief  beleid moet Nederland nauw  samenwerken  met  de  EU  en  met  ons  gelijkgezinde  landen zoals Japan, India, Australie, Zuid-Korea, Nieuw Zeeland, Singapore, Vietnam en andere landen.  Een succesvol  China-beleid  omvat  ook  nauwe  samenwerking  met  China,  onder  meer op  het  gebied  van  ondernemerschap  en  bestrijding  van  milieuvervuiling  en klimaatverandering.  Een  stevig  China-beleid  is  zo  in  het  belang  van  Nederland, China en de wereld.

Klik hier beneden voor de China strategie van de VVD!