Mijn kompas in Europa:

Ik hanteer de volgende 5 uitgangspunten:

  1. Europa doet alleen wat nodig is: ik wil dat landen zoveel mogelijk zelf regelen. Europa werkt alleen aan problemen die grensoverschrijdend van aard zijn.
  2. Ik kom op voor het Nederlands belang: samenwerken in Europa moet Nederland veiliger en welvarender maken. Dat geldt voor alle afspraken.
  3. Vrijheid, democratie en rechtstaat zijn het fundament: dit vormt de basis voor samenwerking in Europa. Europa beschermt dit fundament.
  4. Afspraak is afspraak: wij maken scherpe afspraken en pakken landen aan die zich hier niet aan houden. Afspraken nakomen is noodzakelijk voor wederzijds vertrouwen.
  5. Ruimte voor verschillen en tradities: ik respecteer dat ieder land haar eigen achtergrond, cultuur en identiteit heeft. Deze verscheidenheid maakt Europa bijzonder. Europa moet niet streven naar één identiteit, maar juist ruimte geven aan lokale verschillen.