Schriftelijke vragen hack op Europese Energieleveranciers ENTSO-E

Kritieke schakel in de Europese elektriciteitsvoorziening gehackt

 

Op 9 maart 2020 heeft de ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) melding gemaakt dat hackers toegang hebben verschaft tot hun kantoorautomatisering. ENTSO-E is de koepelorganisatie die coördinerend de elektriciteitsvoorziening in 35 Europese landen voorziet en is daarmee kritieke Europese infrastructuur. Indien de hack met het oog op toekomstige sabotage werd uitgevoerd, had dit mogelijk risico’s kunnen hebben gehad voor de Europese elektriciteitsvoorziening. Het is niet ongebruikelijk dat digitale sabotage vooraf wordt gegaan door een hack op de kantoorautomatisering, die soms toegang kan verschaffen tot industriële controlesystemen. Onderzocht wordt nog of een staat achter deze hack heeft gezeten en wat de precieze implicaties zijn. Gezien de potentiële ernst van deze zaak en de steeds vaker voorkomende roekeloze digitale sabotage operaties door staten dient de attributie (wie zit er achter de hack) tot op de bodem uitgezocht te worden. 1 2

 

- Zijn de Europese Commissie, ENISA of andere EU-instellingen betrokken of gaan ze betrokken raken bij het onderzoek naar deze hack? 

 

-  Heeft de EU INTCEN de nadrukkelijke behoefte gedeeld om met lidstaten en derde partijen technische kenmerken te delen? 

 

- Bent u het met mij eens dat de lidstaten krachtig gestimuleerd moeten worden om in een goed doordacht structureel samenwerkingsverband onderlinge inlichtingen te delen rondom cyber incidenten, vergelijkbaar met hoe de Nederlandse inlichtingendienst AIVD dat thans faciliteert rondom Contra-Terrorisme? 

 

Bronnen

1 https://www.cyberscoop.com/european-entso-breach-fingrid/

2 https://www.cbronline.com/news/eu-power-grid-organisation-hacked